Näsata skickadag, 18/10. Beställ senast 17/10 kl 18.00

Utan märke Inlägg (074)

  • 10 kr
  • 8 kr

Varierande inlägg


Den här produkten finns tillgänglig för dig! :D
Dela

Från vänster:
-Ser ut som Alva Baby bambu. Två hål i vardera ände
-Lite längre än "vanligt". Kan vara microfiber.
- Två stycken som ser ut som Alva Baby microfiber